Եթե որոշել եք վերանորոգել սանհանգույցը, ապա արդեն իսկ հարդարված…